bid.in.ua Безкоштовний Аукціон та Дошка об'яв №1 Україна.
Березень 19, 2018 13:50:51
Умови та угоди

Угода користувача .

Сторонами цієї Угоди є  «Інтернет-аукціон bid.in.ua» і будь-яка фізична особа, яка досягла 18 років, (далі «Користувач»). Угода обумовлює правила і порядок надання Користувачам послуг з використання Інтернет-аукціону bid.in.ua для розміщення інформації про товари і послуги c метою подальшої покупки або продажу іншими Користувачами. Поняття і терміни в цій Угоді і в будь-яких інших розділах Інтернет-аукціону bid.in.ua використовуються виключно для зручності слововживання і ні в якому разі не можуть розумітися як зокрема юридичні терміни "торги" або "аукціон". 


1. Основні поняття і терміни.

АУКЦІОН (ТОРГ?) - публічний продаж лотів по заздалегідь встановленим правилам Інтернет-аукціону bid.in.ua, шляхом формування ціни протягом певного проміжку часу або за фіксованою ціною. ЛОТ - будь-яка річ або послуга, яка знаходиться у власності Продавця і виставляння на продаж якої не суперечить цій угоди. КОР?СТУВАЧ - фізична особа, що пройшла процедуру реєстрації та отримала доступ до послуг Інтернет-аукціону bid.in.ua .ПРОДАВЕЦЬ - особа, яка розміщує інформацію про товар або послугу за допомогою Інтернет-аукціону bid.in.ua з метою подальшого продажу іншим користувачам (власник товару, виконавець послуг). Покупець - особа, яка є набувачем товару або послуги за допомогою Інтернет-аукціону bid.in.ua .СТАВКА - публічне декларування Покупцем свою готовність оплатити лот. РАХУНОК - обліковий запис, що характеризує дії користувача і має унікальну назву (логін користувача) в Інтернет-аукціоні bid.in.ua . зро КА - вольові дії контрагентів, спрямовані на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків. РЕЄСТРАЦІЯ - процедура створення рахунку в Інтернет-аукціоні bid.in.ua. КОР?СТУВАЧА УГОДА - угода, адресована будь-якій особі, є офіційним, публічним пропозицією, носить характер публічного договору та має належну юридичну силу. 

 
2. Терміни вступу угоди в силу.

Угода вважається яка набрала чинності з моменту проходження реєстрації Користувачем. Натискаючи кнопку "Зареєструватися", Користувач підтверджує свою згоду з умовами цієї Угоди. Фактичне продовження використання Користувачем сайту www.bid.in.ua підтверджує згоду Користувача з умовами цієї Угоди в його актуальної версії.


3. Предмет угоди.

Предметом цієї Угоди є надання користувачам мережі Інтернет можливості пошуку або розміщення інформації про намір продати або купити різні товари або послуги на сайті www.bid.in.ua .


4. Права і обов'язки сторін.

4.1. Користувач має право: 
   - розміщувати пропозиції з продажу товарів і послуг на сайті; 
   - здійснювати операції з іншими користувачами; 
   - оцінювати результати угод з іншими користувачами за допомогою Системи виставлення відгуків, шляхом виставлення відповідних оцінок; 
   - достроково знімати свої лоти з продажу, не чекаючи закінчення торгів, у випадках, передбачених Правилами проведення торгів на Інтернет-аукціоні; 
   - мати індивідуальний Віртуальний рахунок на сайті.

4.2. Користувач зобов'язаний: 
   - дотримуватися  правила ; 
   - мінімум один раз на місяць відстежувати зміни в Умовах використання Інтернет-аукціону bid.in.ua; 
   - не розміщувати на продаж товари і послуги, обіг яких заборонено чинним законодавством, а також  Переліком заборонених до продажу лотів ; 
   - не розміщувати в будь-який загальнодоступною області сайту  будь-які контактні дані (номери телефонів, адреси електронної пошти, контакти skype і т.д.), посилання на інші сервіси, рекламу інших сервісів (інтернет-аукціони, інтернет-магазини ...) , за винятком випадків, коли ці відомості розміщуються в форумах і не можуть бути використані для порушення природного ходу торгів на Інтернет-аукціоні; 
   - надати Інтернет-аукціону на безоплатній основі право користування і розпорядження будь-якою інформацією, що розміщується Користувачем на сайті і не підпадає під дію положень Політики конфіденційності цієї Угоди; 
   - сумлінно виконувати взяті ним на себе зобов'язання як перед Інтернет-аукціоном в процесі користування послугами останнього, так і перед іншими користувачами (в разі укладення з останніми угод); 
   - нести повну відповідальність щодо товарів і послуг, що виставляються їм на продаж на Інтернет-аукціоні, залишаючись при цьому єдиною особою, відповідальною за недоліки таких товарів і послуг, а також за їх відповідність опису, без відсилання на відповідальність третіх осіб, як-то постачальників, виробників і ін .; 
   - своєчасно здійснювати переказ грошових коштів на рахунок Інтернет-аукціону для погашення негативного балансу свого індивідуального віртуального рахунку; 
   - не використовувати програми, а також інші автоматичні пристрої або оперовані людиною процеси, призначені для відстеження або копіювання Інтернет-сторінок Інтернет-аукціону або їх вмісту; 
   - утримуватися від копіювання в іншій формі, а також від відтворення, зміни, доповнення, поширення (включаючи публічну демонстрацію), використання в комерційних або інших цілях вмісту сайту (або будь-який його частини), а також утримуватися від створення на його (її) основі похідних об'єктів без попередньої письмової дозволу Інтернет-аукціону; 
   - не використовувати ніяких приладів або комп'ютерних програм для втручання або спроби втручання в процес нормального функціонування Інтернет-аукціону, або в хід торгівлі; 
   - утримуватися від будь-яких дій, що ведуть до надмірної або нерозумної завантаженні інфраструктури Інтернет-аукціону.

4.3. Інтернет-аукціон право: 
   - на свій розсуд вводити, скасовувати або змінювати плату за надані інтернет-аукціоном Платні опції ; 
   - редагувати та / або видаляти з сайту будь-яку інформацію користувачів, включаючи пропозиції про продаж і заявки про покупку, якщо вона суперечить цій Угоді, чинному законодавству, а також в інших випадках на розсуд Інтернет-аукціону; 
   - користуватися і розпоряджатися, з дотриманням положень політики конфіденційності цієї Угоди, будь-якою інформацією, що надається йому користувачами; користування зазначеною інформацією здійснюється на невиключних умовах, на необмежений термін і не має територіального обмеження; 
   - призупинити або припинити реєстрацію та доступ Користувача на сайт у випадку, якщо Інтернет-аукціон буде обґрунтовано вважати, що Користувач веде неправомірну діяльність; 
   - визначати Рейтинг для кожного Користувача . Підставами для визначення зазначеного Рейтингу є оцінки, виставлені Користувачеві іншими користувачами в Системі реєстрації відгуків; 
   - обмежити або припинити доступ Користувача на сайт у випадку, якщо його Рейтинг стає рівним або менше "-3" (мінус три); 
   - обмежити або припинити доступ Користувача на сайт при виникненні негативного балансу його індивідуального електронного рахунку на сайті.

4.4. Інтернет-аукціон зобов'язується: 
   - надавати зареєстрованим користувачам доступ до призначеної для загального огляду інформації про заявки інших користувачів на покупку і продаж товарів і послуг, що розміщуються на сайті; 
   - розміщувати заявки зареєстрованих користувачів на сайті на покупку або продаж товарів і послуг; 
   - в разі введення, скасування або зміни плати за надані Інтернет-аукціоном послуги сповіщати Користувача про це заздалегідь шляхом зміни цієї Угоди і приміщення спеціальної вказівки в розділі "Новини"; 
   - не надавати особисту інформацію користувачів третім особам для цілей здійснюваного ними маркетингу (рекламних розсилок, спаму. ..).


5. Відповідальність.

5.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цією Угодою Сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства. 
5.2. Користувач несе відповідальність за достовірність наданих їм Інтернет-аукціону  bid.in.ua відомостей, а також за невиконання або неналежне виконання Правил Інтернет-аукціону bid.in.ua , за пропоновані товари і послуги, а також за правдивість і точність їх опису. 
5.3. У разі порушень користувачем умов цієї Угоди, Інтернет-аукціоном  bid.in.ua можуть бути застосовані наступні санкції до Користувача: 
   - попередження; 
   - обмеження доступу до послуг Інтерет-аукціону bid.in.ua; 
   - припинення доступу до послуг Інтерет-аукціону bid.in.ua. 
5.4.  Інтернет-аукціон bid.in.ua НЕ є стороною в угодах, укладених між користувачами, не бере участі в правовідносинах між користувачами і не несе відповідальності за дії користувачів. Зокрема  Інтернет-аукціон bid.in.ua не несе відповідальності за якість товарів та послуг, що виставляються на продаж, а також за правомірність їх виставлення. 
5.5. Інтернет-аукціон bid.in.ua не несе відповідальності за перерви в наданні послуг, викликані технічними неполадками в роботі обладнання і програмного забезпечення. Разом з тим Інтернет-аукціон  bid.in.ua зобов'язується докласти всіх зусиль для стабільної роботи сайту.


6. Оплата платних опцій.

6.1. Використання базових можливостей сайту є безкоштовним: з користувача не стягується плата за реєстрацію, верифікацію, розміщення пропозицій про продаж товарів і послуг, а також не стягується комісія за здійснені операції. Проте Інтернет-аукціон bid.in.ua надає користувачам можливість використання платних опцій . Платними опціями є можливості рекламування товарів і послуг за допомогою жирного шрифту в назві, підсвічування назви, відображення спочатку списку категорії, відображення на головній сторінці , продовження торгів під час вступу ставок . Детальний опис платних опцій і їх вартість вказані в додатку. 
6.2. Користувач зобов'язується самостійно ознайомлюватися з тарифами на обслуговування платежів у відповідній платіжній системі (банку), п еред тим як оплачувати платні опції .


7. Інші умови.

7.1. Користувач не має права продавати свій обліковий запис або здавати її в оренду третім особам для виставлення товарів і послуг на продаж. У разі порушення даного розділу Угоди і надходження скарг від покупців через оплати і не отримання товарів або послуг, Користувач, який передав свій обліковий запис (оренда, продаж), несе повну відповідальність за перелічені дії. 
7.2. Текст цієї угоди та інших розділів сайту доступний користувачам на різних мовах. Російськомовна версія сайту є пріоритетною в разі виявлення невідповідностей у тексті і виникнення спірних ситуацій .

Перелік заборонених до продажу лотів


1. Основні положення.
1.1. Виключно Користувачі при виставленні лотів несуть відповідальність за їх відповідність правилам виставлення товарів і послуг на продаж на Інтернет-аукціоні bid.in.ua. 
1.2. Інтернет-аукціон bid.in.ua обмежує продаж різних товарів і послуг, вносячи їх до переліку заборонених до продажу виключно на свій розсуд, незалежно від того, чи є їх оборот законним чи ні за законодавством будь-якої країни. 
1.3. Інтернет-аукціон bid.in.ua залишає за собою право в будь-який момент перешкодити процесу купівлі-продажу будь-якого товару або послуги, вважаючи такий продаж недоречною на підставі інформації, доступної з опису лота або наданої іншими користувачами. Інтернет-аукціон bid.in.ua не несе відповідальності, якщо згодом рішення про зняття з продажу лота або про віднесення товару або послуги до списку заборонених буде визнано неправильним. 
1.4. Користувачі мають право повідомляти про виявлення виставлених на продаж лотів, які перебувають в переліку заборонених до продажу на Інтернет-аукціоні bid.in.ua, за допомогою кнопки "Повідомити про порушення правил", що знаходиться на сторінці кожного лота. 
1.5. Товари та послуги, які перебувають в переліку заборонених до продажу , з апрещается додавати у вигляді подарунків або бонусів до інших лотах .
2. Неповний перелік товарів і послуг, безумовно заборонених до купівлі-продажу на Інтернет-аукціоні bid.in.ua:
2.1. Будь-які предмети заборонені до продажу або вилучені з цивільного обороту за законодавством. 
2.2. Медичні препарати. 
2.3. Одиниці фізичних величин, які є г осударственного еталонами . 
2.4. Г енератори ключів, з ерійние номера програм, активатори , ключі компакт-диска. 
2.5. Алкоголь, алкогольні напої. 
2.6. Лоти, які можуть бути розцінені як поширюють расову ненависть, ксенофобію і міжнаціональні конфлікти. 
2.7. Про травляющіе, я довітие, і інші небезпечні хімічні речовини. 
2.8. Товари та послуги явного порнографічного змісту. 
2.9. Продукти харчування, крім продуктів тривалого зберігання, що знаходяться у фабричній розфасовці. 
2.10. Радиоакт наївних речовини і матеріали. 
2.11. Зброя, боєприпаси, техніка військового призначення. 
2.12. Вибухові та піротехнічні речовини і матеріали. 
2.13. Наркотичні і психотропні речовини, а також їх замінники. 
2.14. Спеціальні засоби активної оборони, що застосовуються правоохоронними органами (е лектрошокери, гумові кийки, наручники, спецзасоби, що містять препарати сльозоточивої та дратівної дії). 
2.15. Радіоелектронні і спеціальні технічні засоби, Спеціальні технічні засоби негласного отримання інформації. 
2.16. Людські органи чи органи тварин. 
2.17. Діючі або мають силу державні посвідчення особи, знаки, перепустки, дозволи та ліцензії. 
2.18. Офіційні бланки, форми суворої звітності. 
2.19. Цінні папери, акції, облігації, дебіторська заборгованість, страхові поліси і будь-які інші фінансові інструменти, які є формою фінансового вкладення, за винятком цінних паперів в матеріальній формі. 
2.20. Браконьєрські снасті і пристосування. 
2.21. Шкури та вироби зі шкір рідкісних видів тварин, що знаходяться під загрозою зникнення. 
2.22. Вкрадені товари. 
2.23. Програмне забезпечення, що містить віруси або інші шкідливі або руйнівні елементи. 
2.24. Неліцензійне програмне забезпечення. 
2.25. Чиїсь контактні дані (номери телефонів, адреси електронної пошти, контакти skype і т.д.). 
2.26. Транспортні засоби, що перебувають в розшуку. 
2.27. Незаповнені (порожні) гарантійні карти. 
2.28. Біологічно активні добавки (БАДи). 
2.29. Інструкції та адреси до вебсайтів, серверів, програми передачі файлів, які можуть містити інформаційне забезпечення: по створенню або одержанню небезпечних, незаконних матеріалів або матеріалів, володіння якими заборонено. 
2.30. Телевізійні дешифратори випадкових послідовностей. 
2.31. Прямі каталоги продажів, що дозволяють замовляти товари, за винятком вищезгаданих каталогів посередника. 
2.32. Автомобільні програми обслуговування, наприклад, EPC, ETK, ETKA і інші. 
2.33. Послуги, пов'язані з пропозицією допомоги в системах азартних ігор, які містять парі. 
2.34. Послуги з написання наукових робіт (курсових, дипломних, докторських, і т. Д.), А також т езіси наукових робіт. 
2.35. Лоти, які порушують права, третіх осіб, включаючи авторські права на інтелектуальну власність ( музика, фільми ...) . 
2.36. Засоби що допомагають порушувати права авторського права на інтелектуальну власність ( про борудованія і програмне забезпечення ...) . 
2.37. Товари, що містять торговельну марку аукціону bid.in.ua або її елементи.