bid.in.ua Безкоштовний Аукціон та Дошка об'яв №1 Україна.
Січень 21, 2018 11:43:11
Політика конфіденційності

Політика конфіденційності

Політика конфіденційності персональної інформації (далі - Політика) діє відносно всієї інформації, яку Торговий майданчик "bid.in.ua" (далі - Аукціон) може отримати про Користувача під час використання ним даного сайту і в ході виконання Аукціоном будь-яких угод і договорів з Користувачем.

Надаючи свої персональні дані Аукціону, користувач дає згоду на обробку своїх персональних даних на умовах, викладених в цьому документі. Зокрема, користувач дає свою згоду на обробку його персональних даних, в тому числі, на будь-яку дію чи сукупність дій, таких як збір, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, відновлення, використання, знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем.

Використання Аукціону означає беззастережну згоду Користувача з цією Політикою і зазначеними в ній умовами обробки його персональної інформації; в разі незгоди з цими умовами користувач повинен утриматися від використання Аукціону.

1. Персональна інформація користувачів, яку обробляє Аукціон

Користувач Аукціону також дає згоду на інші дії, які може здійснювати Аукціон з його персональними даними в письмовій (паперовій), електронної та іншої формі, включаючи, але не обмежуючись наведеними нижче даними:

1.1. ПІБ Користувача.

1.2. Адреса проживання, поштова адреса, адреса електронної пошти, контактний телефон, інша контактна інформація.

1.3. IP-адреси, інші комунікаційні дані користувачів.

1.4. Дані про товари, які продаються або купуються Користувачами через Аукціон.

1.5. Дані про транзакції, оплаті послуг Аукціону, дані про банківську інформації користувачів.

1.6. Повідомлення, листи, заяви, надіслані Користувачами співробітникам Аукціону або іншим користувачам в рамках Аукціону.

Аукціон не перевіряє достовірність персональної інформації, наданої Користувачем, і не має можливості оцінювати його дієздатність. Однак Аукціон виходить з того, що користувач надає достовірну і достатню персональну інформацію і підтримує цю інформацію в актуальному стані. Наслідки надання недостовірної або недостатньої інформації визначені в Правилах використання Аукціону.

2. Цілі обробки персональної інформації користувачів

2.1. Забезпечення функціонування механізму купівлі-продажу товарів на аукціоні, а саме забезпечення контакту між контрагентами для здійснення угод в рамках сервісу Аукціону;

2.2. Захисту користувачів від неправомірних дій недобросовісних користувачів, зокрема, від шахрайства;

2.3. Збору статистичної інформації по роботі з сервісом Аукціону для її обробки і використання при впровадженні нових сервісів і послуг, нововведень і поліпшень;

2.4. Забезпечення своєчасної і якісної підтримки, контакту з Користувачами;

2.5. Перевірки відповідності користувача вимогам реєстрації на Аукціоні;

2.6. Для інформування користувачів з приводу умов надання послуг, а також змін в сервісах і організації Аукціону, а також для інших цілей, що не суперечать чинному законодавству України.

2.7. При обробці персональних даних користувачів Аукціон керується законом України «Про персональні дані».

3. Зміна і видалення персональної інформації.

3.1. Аукціон дозволяє користувачам змінити інформацію, введену раніше, за допомогою функції "Мій рахунок> Мої особисті дані" відповідно до Умов використання.

3.2. Користувач може в будь-який момент видалити акаунт, створений ним в рамках аукціону, розірвавши таким чином угоду, укладену з Аукціоном. Аукціон гарантує користувачам, які висловили бажання розірвати правовідносини з ним, видалення їх персональних даних з бази персональних даних, крім випадків, встановлених законодавством, зокрема, з метою захисту прав і свобод фізичних осіб, персональні дані яких обробляються, чи прав інших суб'єктів відносин, пов'язаних із персональними даними, а також з метою боротьби зі злочинністю.

3.3. Права, передбачені пп. 3.1. і 3.2. цієї Політики можуть бути обмежені відповідно до вимог законодавства. Зокрема, такі обмеження можуть передбачати обов'язок Аукціону зберегти змінену або віддалену Користувачем інформацію на термін, встановлений законодавством, і передати таку інформацію відповідно до законодавчо встановленої процедури державного органу.

4. Розкриття даних

Персональні дані, крім знеособлених персональних даних, за режимом доступу є інформацією з обмеженим доступом.
Аукціон розкриває персональні та інші дані користувачів виключно в цілях, пов'язаних з угодами на аукціоні. Реєстраційні дані відправляються користувачам:
 - Продавцю лота - дані про переможця його аукціону;
 - Переможцю аукціону - дані про продавця.

Аукціон може іноді також розкривати частину даних користувача третім особам в цілях, пов'язаних із законними правами інших осіб, в тому числі державним органам, але тільки за наявності письмового запиту. Фізична особа, компанія або установа, яка робить такий запит, зобов'язана пред'явити документальні докази, що підтверджують факт наявності порушення прав.

Використання персональних даних в історичних, статистичних чи наукових цілях може здійснюватися лише в знеособленому вигляді. Використання персональних даних користувача в знеособленому вигляді не вимагає його додаткової згоди.
5. Передача даних Користувачам Аукціону

Користувачі Аукціону зобов'язуються не розголошувати інформацію про інших Користувачів, яка стала їм відома у процесі діяльності в рамках Аукціону. За несанкціоноване розголошення та інші незаконні операції з даними Користувачі несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

Не вважається незаконним розголошення інформації про інших Користувачів, передача такої інформації особам, безпосередньо пов'язаним з належним виконанням сторонами своїх зобов'язань за договором (працівники сторін, фінансових, поштових установ і т.д.), при дотриманні такими особами вимог законодавства про захист персональних даних.
6. Безпека

Аукціон гарантує безпеку даних його користувачів. Наша система безпеки захищає дані від несанкціонованого доступу третіх осіб. Ми реалізуємо заходи, спрямовані на захист бази даних користувачів, обмежуючи доступ до неї. Лише вузька група осіб - співробітників Аукціону - має доступ до бази даних.
З'єднання Користувача з Аукціоном захищено за допомогою новітніх наборів шифрів, що дає високі гарантії безпеки для передачі особистих даних.

7. Зміна Політики конфіденційності. чинне законодавство

7.1. Аукціон має право вносити зміни в справжню Політику конфіденційності. При внесенні змін до актуальної редакції вказується дата останнього оновлення. Нова редакція Політики вступає в силу з моменту її розміщення, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики.

7.2. До цій Політиці і відносинам між Користувачем і Аукціоном, що виникають у зв'язку із застосуванням Політики конфіденційності, застосовується законодавство України.

8. Зворотній зв'язок. Питання та пропозиції

Якщо у користувача є будь-які питання, пов'язані з принципами конфіденційності, обробкою персональних даних, а також методами, які використовуються на нашому аукціоні, він може зв'язатися з нами.

Дата публікації: 27.10.2016 р